Нормативно-правова база

0

Правові документи

 1. Конституція України
 2. Конвенція про права дитини
 3. Указ Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
 4. Постанова Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

Закони України

 1. Закон України “Про освіту”
 2. Закон України “Про загальну середню освіту”
 3. Закон України “Про відпустки”
 4. Закон України “Про охорону праці”
 5. Закон України “Про охорону дитинства”
 6. Кодекс законів про працю України
 7. Закон України  “Про доступ до публічної інформації”
 8. Закон України “Про звернення громадян”, зразок заяви звернення громадян
 9. Додаток до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”  від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ. ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

_______________________________

Положення, які регламентують роботу закладу

 1. Положення про державну підсумкову атестацію учнів
 2. Положення про нагородження золотою та срібною медаллю
 3. Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою
 4. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього закладу
 5. Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу
 6. Положення про індивідуальну форму  навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
 7. Положення про екстернат в загальноосвітніх навчальних закладах
 8. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка
 9. Типове положення про атестацію педагогічних працівників
 10. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу
 11. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності
 12. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
 13. Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України
 14. Положення про класного керівника
 15. Постанова про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів
 16. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів
 17. Положення про психологічну службу в системі освіти України
 18. Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
 19. Положення про навчання з питань охорони праці
 20. Положення про організацію роботи охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
 21. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
 22. Положення про нагрудний знак “Відмінник освіти України”
 23. Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників
 24. Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію
 25. Положення про порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
 26. Положення про нагрудний знак “Відмінник науки і освіти”
 27. Положення районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації
 28. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
 29. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
 30. Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів
 31. Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальносвітніх закладів.
 32. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.

_______________________________

Інструктивні матеріали

 1. Інструкція про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
 2. Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти
 3. Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку
 4. Інструкція про виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів
 5. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників
 6. Інструкція про порядок забезпечення учнів навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками
 7. Інструкція про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту
 8. Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти
 9. Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
 10. Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах
 11. Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 (12) класах

_______________________________

Інші розпорядчі документи

 1. Наказ про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
 2. Наказ про протокол проведення державної підсумкової атестації та форму звітності
 3. Наказ про організацію та порядок оплата праці за заміни тимчасово відсутніх учителів
 4. Наказ про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів
 5. Наказ про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту
 6. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01
 7. Наказ про захист персональних даних
 8. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів
 9. Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання
 10. Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи
 11. Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти
 12. Роз’яснення щодо обліку додаткових годин на індивідуальні та групові заняття
 13. Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби
 14. Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів
 15. Порядок выдачи дубликатов аттестатов и свидетельств
 16. Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки
 17. Правила опіки та піклування
 18. Правила пожежної безпеки для закладів, установ освіти
 19. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю
 20. Порядок забезпечення перевезення організованих груп дітей
 21. Про удосконалення медичного обслуговування  учнів загальноосвітніх навчальних закладів
 22. Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами
 23. Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами
 24. Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів
 25. Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів
 26. Обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи
 27. Особливості діяльності практичних психологів
 28. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів
 29. Тривалість уроків у початкових класах
 30. Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1
 31. Форма державної статистичної звітності 76-РВК
 32. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України
 33. Комплекс невідкладних заходів щодо забезпечення профільного навчання учнів старшої школи.
 34. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики.
 35. Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах.
 36. Типова колективна угода між адміністрацією закладу та трудовим колективом.
 37. Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
 38. Нормативи наповнюваності та поділу груп у дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладах
 39. Лист щодо заборони збору коштів у загальноосвітніх навчальних закладах
 40. Лист щодо виставлення оцінок з державної підсумкової атестації учасникам олімпіад роз’яснення
 41. Роз’яснення щодо проведення ДПА з фізичної культури та застосування контрольних нормативів
 42. Лист про проведення ревізії документів щодо надання грифа та свідоцтва про визнання відповідності педагогічним вимогам засобів навчання та обладнання навчального і спеціального призначення для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів
 43. Стратегія розвитку Києва до 2025 року

_______________________________

Залишити відповідь

Copyright © 2010-2020 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №24 ім.О.Білаша All rights reserved.