План роботи школи на 2016/2017н.р.

0

ЗМІСТ

ВСТУП.

Аналіз роботи педагогічного колективу школи за 2015-2016 навчальний рік.

Пріоритетні напрямки розвитку школи та завдання на 2016-2017 навчальний рік


РОЗДІЛ І. Реалізація основних завдань освітньої діяльності школи,забезпечення прав особистості на освіту.

1.1. Заходи по виконанню ст. 53 Конституції України та ст. 35 Закону України «Про освіту» в частині забезпечення отримання молоддю обов’язкової повної загальної середньої освіти, «Про загальну середню освіту» (ст. 18, ст. 36).

1.2. Соціальний захист дітей.

1.3. Створення умов щодо своєчасного організованого початку навчального року.

1.4. Організаційні заходи щодо своєчасного організованого завершення навчального року.


РОЗДІЛ ІІ. Підвищення результативності та якості навчального  процесу  в школі.

2.1. Організація навчально – пізнавальної діяльності учнів.

2.2. Реалізація програми “Обдарована дітина”.

2.3. Удосконалення форм і методів навчально – виховного процесу (інноваційна діяльність ).

2.4. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання.

2.5. Реалізація нових Державних стандартів загальної середньої освіти.


РОЗДІЛ ІІІ. Система виховної роботи  школи.

3.1. Організаційні заходи.

3.2. Напрямки виховної роботи.

3.2.1. Традиції школи

3.2.2. Громадянсько-правове виховання

3.2.3. Національно-патріотичне виховання. Допризивна підготовка юнаків.

3.2.4. Екологічне виховання

3.2.5. Естетичне виховання

3.2.6. Фізичне виховання та здоровий спосіб життя

3.2.7. Трудове виховання

3.2.8. Професійна орієнтація та допорофільна підготовка


РОЗДІЛ ІV. Робота з кадрами. Науково-методичне забезпечення освітньої програми.

4.1. Робота методичної ради

4.2. Атестація (організаційні питання, індивідуальна робота з учителями, вивчення досвіду роботи, узагальнення матеріалів)

4.3. Забезпечення проходження курсової підготовки педагогічними працівниками

4.4. Організаційна, психолого-педагогічна, методична та інші форми роботи з педагогічними працівниками школи


РОЗДІЛ V. Співробітництво сім’ї, школи, громадськості, позашкільних установ.

5.1. Співробітництво школи та  сім’ї. Робота з батьками, громадськістю.

5.2. Тематика проведення батьківських зборів

5.3. Заходи по виконанню законів «Про доступ до публічної інформації», «про захист персональних даних», «Про звернення громадян»

5.4. Співпраця з навчальними закладами та ВУЗами


РОЗДІЛ VI. Охорона праці та безпека життєдіяльності, Пожежна безпека та попередження дорожно-транспортного травматизму. Цивільний захист.

6.1. Оргнізаційні заходи

6.2. Заходи щодо збереження життя дітей

6.3. Навчання працівників школи

6.4. Безпечна та надійна експлуатація будівель та споруд школи

6.5. Електробезпека

6.6. Гігієна праці, медичні огляди, профілактика професійних захворювань

6.7. Заходи з пожежної безпеки

6.8. Організація харчування учнів. Робота харчоблоку школи

6.9. Організація ЦЗ та ОТ


РОЗДІЛ VII. Управлінська та контрольно-аналітична діяльність адміністрації. Внутрішньошкільний контроль.

7.1. Робота Ради школи

7.2. Робота педагогічної ради

7.3. Наради при директорові

7.4. Внутрішньо-шкільний контроль:

7.4.1. Педагогічна та фахова майстерність

7.4.2. Якість навчально-виховного процесу

7.4.3. Якість виховної системи

7.4.4. Ведення шкільної документації. Звітно-статистична документація. Робота з базою «АС Школа»

7.4.5. Дотримання охорони праці та безпеки життєдіяльності

7.4.6. Циклограма ВШК.


РОЗДІЛ VIII.  Зміцнення  матеріально-технічної бази школи та організаційно-господарська робота.


ДОДАТКИ

 1. Програма роботи над єдиною науково – методичною проблемною темою «Розвиток життєвої компетентності  та успіху учнів у динамічній школі в світлі акмеологічного підходу як основної умови підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу» на 2015-2018р.р.
 2. Програма спецкурсу «Від комп’ютерної грамотності до медіаосвіти» для вчителів різного фаху
 3. Проект « На крилах моєї душі»  (Вшанування пам’яті видатного діяча української культури  О.І. Білаша )
 4. Програма роботи над проектом «Обдарована дитина»
 5. Проект «Однодумці: батьки, вчителі, учні» Проект «Славетні українці» (для учнів 8-11 класів)
 6. Проект «Школа сприяння здоров’ю»
 7. План заходів з організації конкурсного приймання дітей до школи
 8. План заходів по впровадженню Всеукраїнського проекту «Інтелект України»
 9. План заходів волонтерського руху учнів школи
 10. Плани роботи заступників директора:
  • З навчально-виховної роботи Піскарьової Т.М.
  • З навчально-виховної роботи Євтодьєвої Т.М.
  • З навчально-виховної роботи Узик І.Л.
  • З навчально-виховної роботи Андрущенко Т.В.
  • З виховної роботи Валуйської Ю.Є.
  • З адміністративно-господарчої Катрик Р.І.
 11. План роботи практичного психолога
 12. План роботи соціального педагога
 13. План роботи педагога організатора
 14. План роботи шкільного самоврядування

План роботи бібліотеки


Річний план роботи школи на 2015 – 2016 н.р. (скачати)

Залишити відповідь

Copyright © 2011-2017 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №24 ім.О.Білаша All rights reserved.