Нормативно-правове забезпечення атестації педагогічних працівників

Posted by admin on 01.09.2021 in Архів новин |

Переважна більшість запитань, які виникають у процесі атестації, урегульовано чинним Типо­вим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Мі­ністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. № 930 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”, зареєстрова­ним у Міністерстві юстиції України 14.10.2010 р. за № 1255/18550 (зі змінами). Однак питання проведення атестації педа­гогів загальноосвітніх навчальних закладів регулю­ють ще й інші нормативно-правові акти. Зокрема Закон України “Про освіту”.

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про атестацію педагогічних працівників


Документи, які регламентують атестацію і підвищення кваліфікації педпрацівників:

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Постанова КМУ від 21.08.2019 №800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”

Постанова КМУ від 27.12.2019 № 1133 “Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників до Постанови №800 від 21.08.2019”

Наказ Міністерства розвитку економіки торгівлі і сільського господарства від 23.12.2020 №2736 (Професійний стандарт за професіями « Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста»).

Лист Міністерства освіти і науки України від 30.11.2020 №6/1427-20 “Про затвердження професійного стандарту “Практичний психолог закладу освіти” (Професійний стандарт практичного психолога)

Лист МОН від 15.12.2020 № 1/9-690 “Щодо атестації вчителів початкових класів, які успішно пройшли сертифікацію”

Лист МОН від 04.03.2020 № 1/9-141 “Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти”